Toegankelijkheid van deze website

We willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld het ons.

Wat is een toegankelijke website?

Een website die voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk is, ook bijvoorbeeld voor personen met een beperking.

Om dat te bereiken, legt Europa alle websites van de overheid regels over toegankelijkheid op. Die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn EN 301 549. De stad Leuven volgt deze richtlijnen.

Wat doen we om deze website toegankelijk te maken?

We passen deze maatregelen toe in onze werking:

 • Toegankelijkheid 'by design'
  Toegankelijkheid is een onderdeel van alle stappen in de ontwikkeling van deze website (ontwerp, bouw en redactie)
 • Onderzoek
  Onafhankelijke experten testen de website regelmatig op toegankelijkheid, zowel functioneel-technische als redactionele delen. Knelpunten lossen we duurzaam op.
 • Kennis medewerkers
  Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen ze toe waar nodig.

Welke delen zijn (nog) niet toegankelijk?

Op uitinleuven.be zijn deze delen niet toegankelijk:

 • Informatie van anderen
  Informatie over activiteiten (bv. prijzen, data, beschrijving van de activiteit ...) halen we automatisch op via de UiT-databank. Organisatoren kunnen in die databank zelf hun eigen informatie beheren. Omdat de stad deze informatie niet beheert, zijn we ook niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid.
 • Online kaarten
  Online kaarten zijn niet toegankelijk, maar je mist daardoor geen informatie. De informatie is ook in tekst beschikbaar (bv. adres van een activiteit).
 • Pdf-bestanden
  De meeste pdf-bestanden op uitinleuven.be zijn niet toegankelijk. We werken aan een oplossing.

Problemen met toegankelijkheid melden

Wil je op deze website iets gebruiken dat niet toegankelijk is? Meld het ons. We bekijken hoe we jou kunnen verder helpen en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Meld een probleem met toegankelijkheid op de website

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11 oktober 2022. We baseerden ons op een beoordeling van adviesbureaus AnySurfer en ElevenWays. We pasten de verklaring voor het laatst aan op 11 oktober 2022.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.