Werkgroep mondiale/ economische invalshoek van dekolonisering

In 2020 zal Congo 60 jaar onafhankelijk zijn. Naar aanleiding hiervan wil het Leuvense stadsbestuur, samen met geïnteresseerde partners, een programma rond dekolonisering uitwerken voor 2020. Het programma moet mensen in Leuven informeren over en bewustmaken van (de)kolonisering, maar ook tot concrete veranderingen – een verdere dekolonisering – leiden in onze stad. “De kolonisering heeft ...

Lees meer
Waar Afdeling diversiteit en gelijke kansen Stad Leuven
Diestsesteenweg 104F
Kessel-Lo (Leuven)
Wanneer
Organisatie Dienst Mondiaal beleid Stad Leuven
E-mailadres dagmar.vangrunderbeeck@leuven.be

Disclaimer

Deze inhoud werd toegevoegd vanuit de website UiT in Vlaanderen.