Tekenen: inspiratie bij andere beeldculturen - Volzet

Culturele toe-eigening of cultural appropriation is de overname of het gebruik van elementen van een bepaalde cultuur door een andere cultuur. In de beeldende kunst betekent dat het adopteren, lenen, recyclen of samplen van aspecten uit de kunst en cultuur. Maar ook in muziek, dans, mode: in alle kunstdisciplines vind je sporen uit andere culturen. We kijken ernaar maar vaak ontgaat ons de oorsprong ervan, en daarmee ook de oorspronkelijke betekenis en symboliek. Om een heel concreet voorbeeld uit de kunstgeschiedenis te geven: de geschilderde Afrikaanse maskers van Picasso. Intrigerend, maar je zou je kunnen afvragen: gaat dit werk niet voorbij aan de authenticiteit van symbolen uit een andere cultuur?  Onze tekenmissie: we duiken in de beeldtaal van andere culturen en onderzoeken hoe we deze op een respectvolle manier kunnen integreren in ons eigen werk. We zijn zowel geïnteresseerd in wat we kunnen zien en waarnemen, als in wat we niet kunnen zien: een sfeer of emotie. We interpreteren en experimenteren met kleur, vorm en symboliek om zo tot een eigen beeldtaal te komen. Via korte speelse opdrachten werken we toe naar meer uitgewerkte tekeningen.  Clichés liggen op de loer, maar gelukkig zijn er genoeg voorbeelden uit de hedendaagse beeldcultuur zoals onder andere Phyllis Galembo, Dirk Zoete, Wendy Morris, William Kentridge en Marlene Dumas, die ons inspireren en aanzetten tot verrassende tekenexperimenten. Als basis voor onze tekeningen gebruiken we tijdschriften, amateurfoto's en documentatie. Er wordt gewerkt met grafiet, houtskool, pastel en inkt op verschillende soorten papier. Zet je schrap voor een boeiend experiment dat je tekenaarsblik zal uitdagen en verruimen! 

Activiteit met UiTPAS
Waar OPENBAAR ENTREPOT VOOR DE KUNSTEN
Vaartkom 4
Leuven
Wanneer
Prijs 142 euro
Kansentarief voor UiTPAS Leuven 28.4 euro
Organisatie WISPER
Telefoon 016/25 16 21
E-mailadres info.leuven@wisper.be

Sommige activiteiten gaan mogelijk niet door omwille van corona-maatregelen. Kijk even op de site van de organisator.

Disclaimer

Deze inhoud werd toegevoegd vanuit de website UiT in Vlaanderen.