“Er zit MUZIEK in Sint-Kwinten - 2019” (25ste editie) gitaarrecitals - Thema: “Klankbanket met RUST - Sferen van hemelse vrede"

Perstekst
Voor de vijfentwintigste keer speelt de internationaal bekende gitarist Jan Wouters tijdens de zomermaanden juli en augustus weer een aantal recitals te Leuven (van 1994 tot 1996: de Sint-Pieterskerk, van 1997 tot 1999: de Sint-Michielskerk, in 2000: de Sint-Geertrui-, Sint-Michiels- en Sint-Kwintenskerk (project onder de naam “Klassiek onder de Toren”), van 2001 tot en met 2018: de Sint-Kwintenskerk (project onder de naam “Er zit MUZIEK in Sint-Kwinten”).
In 2017 konden deze recitals niet doorgaan omwille van medische redenen van de gitarist.
Voor de achttiende keer kiest hij terug de prachtige Sint-Kwintenskerk uit als kader omdat deze kerk een bijzonder goede akoestiek heeft en omdat hij de nodige ondersteuning kreeg van de voormalige pastoor Renaat Van den Berckt.
Momenteel staat deken Dirk De Gendt, evenals de parochieraad ten volle achter dit project.
De heer Lambert Juveyns, suppoost, stadsgids en lid van de parochieraad heeft van in het begin bijgedragen tot het jaarlijks welslagen van dit project.
Het project draagt ook dit jaar de naam “Er zit MUZIEK in Sint-Kwinten - 2019”.
Het centrale thema is “Klankbanket met RUST - Sferen van hemelse vrede”.

Vijfentwintig jaar geleden was dit te Leuven een van de eerste projecten die het levenslicht zagen tijdens de zomervakantie.
In 1994 kreeg Jan Wouters om gezondheidsredenen immers het advies om niet meer in het buitenland op te treden.
Daarom nam hij toen het initiatief om te Leuven een reeks gitaarconcerten te organiseren, met het doel ze kleinschalig, (h)eerlijk en niet commercieel te houden: de gitaarmuziek (Jan zijn levenspassie) stond en staat op het voorplan.
Ondanks alles, blijft dit project bewust klein en niet commercieel omdat iedereen van harte welkom is op deze bijzondere concerten. Men kan er rustig luisteren naar de natuurlijke klanken van de gitaar met haar rijk palet aan klankkleuren.
Na vijfentwintig jaar is in Leuven, mede ook dankzij dit project, een enorm cultuuraanbod van allerlei aard ontstaan.


Waarom er voor het thema “Klankbanket met RUST - Sferen van hemelse vrede” gekozen werd?
Het thema van dit jaar is RUST (Thema: " Klankbanket met RUST - Sferen van hemelse vrede"). RUST, iets waar vele mensen aan toe zijn in onze jachtige maatschappij. De gekozen muziek richt zich dus vooral op intimiteit. De genres spelen niet zo’n belangrijke rol in de programma’s.
Vandaar de ondertitel “Sferen van hemelse vrede”. Met “sferen” bedoel ik niet alleen de atmosfeer die de muziek teweegbrengt, maar eveneens de sfeer die verschillende muziekgenres en -stijlen opwekken want het zoeken naar rust is in feite van alle tijden. Er komt zowel klassieke gitaarmuziek (renaissance, barok, e.a.) als hedendaagse gitaarmuziek (jazz, volksmuziek, e.a.) aan bod.


De muziek
De vier verschillende gitaarrecitals worden dit jaar dus, zoals eerder aangegeven, rond het thema “rust” opgebouwd. Het wordt een mix van zowel oude en hedendaagse gitaarmuziek. De stukken zijn gekozen in functie van de intieme, tijdloze sfeer die ze willen oproepen, waardoor opkomende gedachten hun vrije gang kunnen gaan.
De gekozen muziek is in de eerste plaats bedoeld om weg te dromen via een gevarieerd klankbanket van muziekgenres en -stijlen en om zo de dagdagelijkse drukte en sleur even te vergeten.


De rondleidingen na elk concert
De Leuvense stadgids Lambert Juveyns behandelt na ieder concert aan ander aspect uit de geschiedenis van Leuven, in het bijzonder die van de Sint-Kwintensparochie.
Dankzij zijn uitgebreide onderzoek van archieven zowel in Leuven als in binnen- en buitenland is hij hierover zeer rijk gedocumenteerd.
De thema’s van de rondleidingen door de heer Lambert Juveyns zijn:
1. Devotie rond de St.-Kwintenskerk op zo 07/07/2019
2. De Pestkerk van Leuven op zo 21/07/2019
3. Het andere Laatste Avondmaal op zo 04/08/2019
4. De grote Kunstroof in St.-Kwintens op zo 18/08/2019

Deze rondleidingen zijn zeker een aanrader.


Het project
“Er zit MUZIEK in Sint-Kwinten” - Gitaarrecitals Jan Wouters:
“Doorheen de stilte…EMOTIES - Gedachten komen, soms muziek”
Het is de bedoeling om met deze concerten het minder commerciële, maar daarom zeker niet minder interessante en/of waardevolle, ook een echte kans te geven in een historische stad als Leuven, die tijdens de zomermaanden overspoeld wordt door allerhande commerciële evenementen. Dat deze jaarlijkse gitaarrecitals naar waarde worden geschat, bewijzen de talrijke positieve reacties van het publiek (zowel van Leuvenaars als van binnen- en buitenlandse toeristen). Elk jaar komen er buitenlanders speciaal naar Leuven om deze concerten te kunnen bijwonen.
Het is mede door toedoen van de pers, de toeristische dienst van de stad Leuven en anderen, die deze recitals al jaarlijks hebben aangekondigd, dat de mensen de weg naar deze gitaarrecitals vinden.
De toegangsprijs wordt bewust gratis gehouden omdat iedereen (zonder enig onderscheid) welkom is en zich ook welkom zou voelen. Een concert is en blijft voor Jan Wouters een sociale interactie tussen artiest en publiek.

In de eerste plaats wil Jan Wouters het publiek het boeiende en zeer verscheiden repertoire van de gitaar laten kennen. Elk van de vier programma’s is dan ook anders opgebouwd.
Het repertoire beperkt zich zeker niet tot één genre (wat wil je met een collectie van zo’n 12.000 partituren voor gitaar (solo). Het accent bij de keuze van ieder programma ligt vooral op de schoonheid van de “muziek” zelf, waardoor vele genres aan bod kunnen komen (volksmuziek, klassiek, jazz).

In de tweede plaats wil Jan Wouters met deze recitals vooral de gelijkwaardigheid van alle culturen benadrukken in zowel tijd als ruimte (plaats).
Hij wil daarom de luisteraars laten proeven van de prachtige muziek uit andere culturen.

Als mens is iedereen in wezen gelijk (alleen uiterlijke factoren zoals economie, politiek, commercie e.a. verdelen de mens en plaatsen hem in een hokje). Het is noodzakelijk om respect voor iedere cultuur op te brengen want hierdoor alleen groeit de mens in zijn “mens-zijn”.
Vandaar wordt er af en toe wordt teruggegaan in de tijd met renaissance- en barokmuziek: deze muziek is dikwijls voor de gitaar getranscribeerd maar blijkt toch bijzonder goed te klinken op dit instrument.

In de derde plaats is het een goede voorbereiding op de komende binnen- en buitenlandse projecten.

Resumerend: het is dankzij de “goodwill” van deze sociaal bewuste gitarist dat geïnteresseerde Leuvenaars en/of toeristen opnieuw kunnen genieten van kwaliteitsvolle zomerrecitals.
Zijn eigenzinnig samengestelde programma’s zijn steeds professioneel en zeer gevarieerd: gaande van barok tot hedendaagse muziek. De vier verschillende programma’s worden zo samengesteld dat er voor elk wat wils is, zowel voor de kenner als de leek. Het is de bedoeling deze muziek tot leven te brengen, met al zijn wisselende emoties, op deze historische plaats van rust en onthaasting, zodat men ook even de dagelijkse sleur en zorgen kan vergeten.
Bij elk recital worden de gespeelde werken toegelicht.

De recitals beginnen vanaf 7 juli iedere zondag om de veertien dagen
in de maanden juli, augustus stipt om 14.30 uur tot 15.45 uur.
De toegangsprijs is gratis.

Na het recital wordt een korte deskundige rondleiding gegeven door de gids en suppoost Lambert Juveyns. Elke rondleiding is rond een ander thema opgebouwd.

Mede door de enorme inzet van Lambert Juveyns kon dit jaarlijks project in de Sint-Kwintenskerk het levenslicht zien.

Dankzij een initiatief van Toerisme Leuven om deze kerk samen met vier andere kerken open te stellen voor het ruime publiek, kan deze combinatie Muziek en historische rondleiding doorgaan.
Verder is het door de samenwerking met en de steun van deken Dirk De Gendt en de parochieraad van de Sint-Kwintenskerk, dat dit kleine niet-commerciële project kan slagen.
Ten slotte worden deze concerten ingepast in de vakantieprogrammatie “Klein Geluk” van het Leuvense Cultuurcentrum 30CC.
Deze historisch waardevolle kerk is werkelijk een uitzonderlijke parel onder de Leuvense kerken en dat wordt door zijn ‘Buitenligging’ nog te dikwijls vergeten door de vele bezoekers van het Groot-Begijnhof.

Contacten:
De heer Lambert Juveyns, telefoon: 016 22 44 80 (privé) of gsm 0486 32 33 85
De heer Jan Wouters, telefoon: 016 40 42 74 of gsm 0472 920 568

Bron: UiTinVlaanderen.be

Waar Sint-Kwintenskerk
Naamsestraat 160A
Leuven
Wanneer
Organisatie Jan Wouters i.s.m. Toerisme Leuven en Lambert Juveyns
Telefoon 0472 920 568
E-mailadres guitarjaw@scarlet.be
Website http://www.janwouters.be

Disclaimer

Deze inhoud werd toegevoegd vanuit de website UiT in Vlaanderen.